Zilzal Suresinin Fazileti

OKUNUŞU:İza zülziletil ardu zilzaleha ve ahracatil ardu esgaleha ve kalel insanü maleha yevme izin tühaddisü ahbaraha bienne rabbeke evhaleha yevmeizin yasdurunnasü eştaten liyürav amalehüm femen yamel miskale zerratin hayran yerahu ve men yamel miskale zerratin şerran yerahu.

MANASI:Yer kendisine aid şiddetli bir sarsıntı ile zelleleye uğratıldığı zaman,yer bütün ağırlıklarını(fırlatıp) çıkardığı,insan" buna ne oluyor" dediği zaman ,O gün (yer) bütün haberlerini anlatacaktır.Çünkü Rabbi kendisine (o vech ile) vahyetmiştir.O gün insanlar,amellerini kendilerine gösterilmek için,dağınık döneceklerdir.İşte kim zerre kadar ağırlığınca bir hayır yapıyorsa onun sevabını görecek,kim zerre ağırlığınca şer yapıyorsa onun cezasını görecek.

Resulü Kibriya (s.a.v.) Efendimiz:

"İza zülzilet......i (bir defa)okumak Kur'an'ın yarısını okumaya denktir."

"Kim dört defa bu sureyi okursa,Kur'an'ın tamamını gibi sevap verilir." buyurdu.

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !