Kur'an'da Geçen Peygamberimizin Duaları

1- Destek Duası:
Bize bilmediklerimizi öğreten Rabbimiz Peygamberimiz'e zorlu risalet görevine gece namazı ile hazırlanması gerektiğini belletmiştir ve yine nasıl dua edeceğini nasıl dua edeceğimizi şöyle öğretmiştir:
"Ve de ki:
- Ey Rabbim! Girişeceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici bir güç bahşet!" (17/İsra 80).


2- Beraat Duası:
(Peygamberimiz tebliğ ettiği halde küfürde direten ve ilahi azabı hakeden insanlara meyletmekten Rabbine sığınarak onlarla ayrılığını (beri olduğunu) şu şekilde dile getirmiştir):
"De ki:
- Ey Rabbim! (Sana başkaldıranların) vaad edildikleri azabın gerçekleşmesine tanık olmamı diliyorsan Rabbim! O zaman benim de bu zalim insanlardan biri olmama izin verme!" (23/Müminun 93-94).


3- istiâze Duası:
(Peygamberimiz insan ve cin şeytanlarının kendisine yaklaşmasından ve kötü dürtülerinden ilahi kelamda öğretildiği şekilde Allah'a sığınmıştır):
"Ve de ki:
-Ey Rabbim! Tüm şeytanların kışkıtmalarına karşı sana sığınıyorum.
-Rabbim! Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınıyorum" (23/Mü'minun 97-9.


4- Tahkim Duası:
(İnsanların ayrılığa düştüğü konularda Allah'ın hakemliğine başvurmamız O'na sığınmamız gerektiğini dua ile nasıl dile getireceğimizi Kur'an'dan öğrenmekteyiz):
"De ki:
- Ey Allah'ım!
- Ey gökleri ve yeri yaratan!
- Ey yaratılmış varlıkların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen! Kullarının ayrılığa düştükleri her konuda (kıyamet günü) aralarında hüküm verecek olan yalnız sensin!" (39/Zümer 46).


5- Pazarlıksız İman Duası:
(Elçi ve onunla birlikte olan mü'minler Rabbi tarafından ona inrilene inanırlar: Hepsi Allah'a meleklerine vahiylerine ve elçilerine inanırlar; O'nun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmazlar ve:
"İşittik ve itaat ettik. Bize mağfiret et ey Rabbimiz zira bütün yolculukların varış yeri sensin derler" (2/Bakara 285).


6- Muhacirin Duası:
(Medine'ye hicret eden (muhacir) müminlerin kardeşlerini kendi öz nefislerine tercih eden Ensar için yaptıkları dua:"
"Onlardan sonra gelenler (muhacirler) şöyle yalvarırlar:
- Ey Rabbimiz!
Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Ve imana ermiş olanların hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma!
Ey Rabbimiz!
Sen şefkat sahibisin rahmet kaynağısın" (59/Haşr 10).

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !