Haşr Suresinin Fazileti

SURE-İ HAŞR'İN SON ÜÇ AYETİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR OLAN HADİSİ ŞERİFLER

OKUNUŞU:Hüvellahülleziy la ilahe illa hu,alimul ğaybi veşşehadeh,hüverrahmanürrahiym.Hüvellahülleziy la ilahe illa hu,el melikül kuddusüsselamül mü'minül müheyminül aziyzül cebbarul mütekebbir,süb hanellahi amma yüşrikun,hüvellahül halikul bariül musavviru lehül esmaül husna yüsebbihu lehu mafissemavati vel ardı ve hüvel aziyzül hakiym.

MANASI:O,öyle Allah'tır ki ondan başka hiç bir ilah yoktur.O gizliyi de bilir,aşikarı da.O çok esirgeyen ve bağışlayandır.O,öyle Allah'tır ki ondan başka hiç bir ilah yoktur.O, öyle melik(padişah) ki münezzehtir noksandan,salimdir emin edendir.Gözcü ve hafızdır,galib ve kadirdir,büyüklükte eşi olmayandır,azamat sahibidir.Müşriklerin şirk eylediklerinden münezzehtir.O,yaratan,yoktan vareden,varlıklara suret verendir.O'nun güzel isimleri (Esma-i Hüsna'sı) vardır.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler.O,galibi mutlaktır,hüküm sahibidir.

Sevgili Peygamberimiz bu ayet-i celileler hakkında:

"Her kim sabahladığında üç defa "euzü billahissemiıl aliymi mineşşeytanirraciymi" der de Sure-i Haşr'ın son üç ayetini okursa,yetmiş bin melek akşama kadar Cenab-ı Ecelli ve Ala'dan o kimsenin affını isterler.Akşam olmadan ölürse şehit olarak ölür.Akşam okursa fazilet ve ecri yine aynıdır" buyurmuşlardır.

Diğer hadis-i şerifte şu fark vardır:

"Melekler onu akşama kadar muhafaza ederler.Eğer o gün içinde ölürse,şehid olarak ölür.Akşam okursa yine aynı mükafat verilir."

"Başka bir rivayette:Cenab-ı Ecelli ve Ala o kimsenin cennete girmesini vacip kılar."

"Cenab-ı Hak , Sure-i Haşr'ın sonunu okuyan kimsenin geçmiş ve gelecek günahlarını effeder."

Ebu Hüreyre(r.a.) anlatıyor:

"Sevgili Resulü Ekrem'e ism-i azamı sordum.Bana:"Sure-i Haşr'ın sonuna devam et,çok oku." Ben yine sordum.Bana aynı tavsiyeyi yaptı,yine sordum,aynı tavsiyeyi yaptı" buyurmuşlardır.

Diğer hadis-işerifte:

"Sure-i Haşr'ın sonunu okuyan için cennet,cehennem,arşı ala,kürsi hicaplar,semalar,yedi kat yerler,zehirli hayvanlar,kuşlar,ağaçlar,güneş,ay,melekler ve diğer mahlukat istiğfar eder;Cevab-ı Ecelli Ala'dan affolunması için niyaz ederler;o günün gündüzünde veya gecesinde okursa şehid olarak şehid olarak ölür."

..................................................

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Kim sabahleyin üç defa "E'ûzü billâhissemîil alîmi mineş-şeytânirrâcîm" dedikten sonra Haşr sûresinin sonundaki üç âyeti okursa, Allah kendisine yetmiş bin melek vazifelendirir. Bunlar akşama kadar o kişiye duâ ve istigfâr ederler. Eğer o gün vefât ederse şehid olarak ölür. Bu âyetleri akşamleyin okuyan da aynı şeylere kavuşur.”

“Haşr sûresinin sonunu okuyan kimsenin, geçmiş ve gelecek günahlarını [Farz ve kul borçları hâriç] Allahü teâlâ affeder.”

Âlimlerimiz buyuruyor ki:

"Her sabah ve akşam Haşr sûresinin sonunu okuyanlar âhiret şehidi olurlar."

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !