EL-VASİ

 

Rahmeti geniş ve sonsuz, ilmiyle her şeyi kuşatıcı...

 

İKİ CİHAN SAADETİ İÇİN GEREKLİ SIR 

Kul bilmelidir ki Allahu Teala Vâsi'dir. Yani onun ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniştir ve her şeyi kaplamıştır. Allah'ın ilminden hiç bir şey gizlenmez, öyle ise her nerede olursa olsun kötülükten utanmalı. Kudretinden hiç bir şey kurtulamaz, öyle ise fenalıktan çekinmeli. Merhameti boldur, öyle ise ancak ona dönmeli. Suçları bağışlamakta, emir ve nehyinde genişliği sever, dolayısıyla ümitsizliğe kapılmamalı.

Kulun ilmi ne kadar geniş olursa ahlak ve marifeti de o oranda geniş olur.

 

DEĞERLİ OKUYUCUMA SUNULAN ALTIN FIRSATLAR 

“Yâ Vasi” ism-i şerifini her gün 137 defa okuyan kimsenin kalbinden kin, haset ve diğer yaramaz fikirler uzaklaşır, gönlüne ferahlık gelir, rızkı artar.

Kul kerem, vefa bekler, belki bin, belki on bin defa, hatta artı sonsuz bekler...

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !