EL-MUKSİT

 

Bütün işlerim birbirine uygun ve yerli yerinde yapan...

  İKİ CİHAN SAADETİ İÇİN GEREKLİ SIR 

Bir şehir veya kurum veya bir ev yahut bir daire ziyaret edilip de herşeyin yerli yerinde ve herkesin vazifesi başında çalışmakta olduğu görülünce orada adil bir idareci bulunduğuna derhal hükmedilir. Bunun gibi kainatta her şey şaşırtıcı bir intizam içerisinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar, öyle dağınık, birbiriyle çarpışan çalışmalar olmayıp, büyük hikmetler ve belli gayeler etrafında birleşmektedirler. Allahu Tealanın birliğine, adalet ve merhametine apaçık işaret etmekte olan bu ahenk ve düzeni insanların kendilerine örnek tutarak, bütün hak ve adalet sınırlarını gözetmeleri ve her hangi bir çarpıklık ve yaraşıksızlıktan sakınmaları lazımdır. Doğru olan, insanın aşırılığa kaçmadan işlerinde tutarlı olmasıdır. İnsanın sözleri ve yaptıkları arasında paralellik olmaması onun samimiyetsizliğini gösterir.

  DEĞERLİ OKUYUCUMA SUNULAN ALTIN FIRSATLAR   Kırıp Dökenler Ve Diğerleri 

a) Her gün 100 defa “Yâ Muksit” ism-i şerifini okumaya devam eden geçimsiz ve hırçın tabiatlı kimse, bu istenmeyen huylarından kurtulup anlayışlı, hoşgörülü ve şefkatli hale gelir. Aynı zamanda şeytanın kendisine namazda verdiği vesveseden kurtulur.

b) Kavgalı olunan kişi ile görüşmek gereği olduğu taktirde 209 defa “Yâ Muksit” ism-i şerifini okuyup “Allahümme innî es'elüke bismikel afuvvul muksit entedfeu anni gazabi (kavgalı şahsın ismi)” duası 12 defa yapılırsa o şahsın kötülüğünden emin olunur.

 

Allah Sana Sundum Elim

Sensin Kerîm, sensin Rahîm

Allah, sana sundum elim...

Senden artık yoktur umum,

Allah sana sundum elim.

 

Ecel erdi vade yetti,

Bu ömrün kadehi doldu

Kimdir ki içmeden kaldı

Allah sana sundum elim...

 

Görün acep oldu zaman,

Gönülden eyleriz figan,

Ölür çün anadan doğan,

Allah sana sundum elim...

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !