EL-MUHYİ

 

Can bağışlayan, sağlık veren!

  İKİ CİHAN SAADETİ İÇİN GEREKLİ SIR 

Yokken verilen hayat nimetine şükretmek, sonra hayatı giderecek olan ölümü daima gözönünde tutarak güzel işler yapmaya çalışmak, ölümle neticelenecek olan bu fani hayatı ona göre ölçmek. Bu hayat bizim malımız değil, sırf Allah'ın bize bağışladığı bir nimettir. Dünya bir imtihan yeridir ve bu asla unutulmamalıdır.

 

DEĞERLİ OKUYUCUMA SUNULAN ALTIN FIRSATLAR  

a) İsa aleyhisselam ölüleri diriltirken “Kum bi izni Muhyî” diye dua edermiş.

b) Bir hastaya günde 7 defa, 7 gün üst üste “Yâ Muhyî” ism-i şerifi okunduğu taktirde hasta sıhhat bulur.  

Haksız Mahkum Olmuş İse 

c) Günde 68 defa “Yâ Muhyî” ism-i şerifini okuyan haksız yere mahkum edilmişse hapisten kurtulur.

d) Girdiği yarışmalarda galip olur, sevdiğinden ayrılmaz.

e) Her gün 68 defa “Yâ Muhyî” ism-i şerifini okuyan iman ve irfan nuruyla hayat bulur, hayra ulaşır.

f) Resulullah Efendimiz, Ebu Cehil'in oğlu İkrime (r.a.)ın İslâm ile müşerref olduğunu görünce: “Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricüî meyyite minel hayyi” Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ayet-i celîlesini okuyup Allah'a şükretmiştir.

 

İsminden

Birliğinin nişanıdır bu düzen

Yaratılmış bunca âlem isminden

Kaplamışsın ilmin ile cihanı

Görünen Sen, bilinen Sen, bilen Sen

 

Ne gördümse bu varlıkta hep Sen'den

Ruhlarda Sen, canlarda Sen, tende Sen

Anladım ki bir hayalmiş bu alem

Görünen Sen, bilinen Sen, bilen Sen

 

Önü yoktur varlığının, ezeli

Sonu yoktur ulu Zatın, ebedi...

Rahmetindir her ilâhî tecellî

Görünen Sen, bilinen Sen, bilen Sen.

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !