EL-KAVİYY

Pek güçlü, pek kudretli!

 

İKİ CİHAN SAADETİ İÇİN GEREKLİ SIR 

Allah'tır en büyük kudret sahibi Bin dünya yaratır bu dünya gibi...!

O zat-ı Kibriya kayıtsız, her şeye gücü yetendir ve hiç bir şey O'na karşı güçlü değildir. Gökler, yerler ve içindekiler O'nun emrine boyun eğmiştir. O'nun için bir karıncayı yaratmakla güneşi yaratmak birdir. Bir Yusuf güzelliği bahşetmekle, bir babasız peygamber olan Hz. İsa'yı gün yüzüne çıkarmak yine birdir. Yani O'na bunun biri zor, biri kolay değildir. Babasız bir çocuk yaratmak ne ise, hem babasız hem de annesiz bir insan vücuda getirmek de O'na öyledir. Hazreti Adem gibi... Allahu Teala dilerse milyarlarca Adem, milyarlarca İsa yaratır. Yani O'na güçlük yok, kudretinden bir zerre eksilmez....

 

DEĞERLİ OKUYUCUMA SUNULAN ALTIN FIRSATLAR 

a)  116 defa “Yâ Kaviyy” ism-i şerifini okuyanın çok zor işlerinede Allah'ın yardımı yetişir.

 

b)  Bedenen zayıf olanların okumaları halinde kuvvetleri artar.

c) Bu ism-i şerifi okuyan mazlum, zalimin zulmünden kurtulur, a,b,c şıkları “Yâ Kaviyyu, Yâ Kadir” veya “Yâ Kaviyyu Yâ Metin” şeklinde okunursa daha da tesirli olur.

Not: Akşemseddin Hazretleri'nin İstanbul'un Fethi sırasında bu ism-i şerifin okunmasını Fatih'e tavsiye ettiği ve Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferinde “Yâ Kaviyy” ism-i şerifine çokça devam ettiği erbabı­nın malumlarıdır.

 

Allah'ın Gücü Büyüktür. 

Su, oksijen ve hidrojen atomlarının bir araya gelmesi ile oluşur. Güneş ise asıl oksijen ve hidrojen atomları ile dolu. Peki ne diye su olup akmıyor da öylesine büyük bir ısı ile yanıyor?!..

Cevabı şudur:

Biliyoruz ki suyu çok ısıtırsak onu meydana getiren atomlar birbirlerinden ayrılırlar. Güneşteki yüksek ısı sayesinde hidrojen ve oksijen atomları da bir türlü bir araya gelemez. Bu yüzden güneşte su mevcut olmaz.'

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !