Barışma Duası

dua fazileti feyzi bereketi çok büyüktür barışmak için sadece perşembeyi cumaya bağlayan gece yapılacaktır. Yatsı namazından sonra Allah rızası için 4 Rekat namaz kılarsanız o geceyi oruçlu olarak cuma gününe girerseniz ve iftar ettikten sonra bir fakiri doyurursanız Rabbim ne muradınız varsa verir ve ısrarla her perşembe sabırla yapılmasının bereketi feyzi büyüktür.

Perşembeyi Cumaya Bağlayan gece yatsı namazından sonra 4 Rekat Allah rızası için namaz kılınız Fatiha suresi okuyup tövbe istiğfar ediniz salavat getirip aşağıdaki duayı okuyunuz. cuma günü cuma namazından önce bir fakiri doyurunuz sadaka veriniz.


Allahu Ekber(7 Defa)

"Allahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeşğaluhu ilhah'ul-mulihhîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan –Rabbim-! (7 Kere)

Allahu Ekber(7 Defa)

Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn."(7 defa)

Anlamı: Allah'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim!-


Allahu Ekber (7 Defa)

"Allahummec'al siyamî fîhi bi'ş-şukri ve'l-gabûli alâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûl, muhkemeten furûuhu bi'l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve Âlih'it-tahirîn, ve'l-hamdulillahi rabb'il-alemîn."

Anlamı: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükafatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlas olan- usuluyla pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkında

-Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.


Fatiha Suresini okuyunuz salavat getirip hacetinizi bildiriniz.

İftar ettikten sonra Yatsı namazından sonra tekrarlayınız fazileti bereketi çoktur.

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !