Bakara Suresinin Fazileti

SURE-İ BAKARA'YI OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSİ ŞERİFLERİ

Sevgili Peygamberimiz::

"Sure-i Bakara'yı okuyunuz,zira onu okumak bereket,terki ise hasrettir.Onu okuyana sihirbazların sihiri tesir etmez."

"Evlerinizi kabirlar gibi harab etmeyin.Muhakkak ki içinde Sure-i Bakara okunan evde şeytan barınamaz,firar eder."

"Hiçbir ev olmadı ki içinde Sure-i Bakara okunduğu vakit şeytan o evden arkasından çirkin bir ses çıkararak kaçmasın."

"Herşeyin bir zirvesi vardır.Kur'an'ın zirvesi ise Sure-i Bakara'dır."

"Sure-i Bakara'yı kim evinde gece okursa üç gece evine şeytan giremez.Kim onu gündüzleyin okursa üç gün evine şeytan giremez."

"Herşeyin bir zirvesi vardır.Muhakkak Kur'an'ın zirvesi ise Bakara Suresidir.Onun içinde bir ayet vardır ki,Kur'an'ın bütün ayetlerinin efendisidir.O, Ayet'el Kürsi'dir."

"Her kim Sure-i Bakara ve Ali İmran'ı gündüzleri okursa akşama kadar münafıklıktan uzak olur.Her kim bu surelerin her ikisini geceleri okursa ,sabaha kadar münafıklıktan uzak olur."(Ravi diyor ki):Resulü Ekrem her gün ve geceleri bu surelerin bir kısmını değil,tamamını okurlardı."

"Bakara ve Ali İmran'ı geceleri okuyan kimseye divana durupta itaatla meşgul olmuş gibi ecir verilir." buyurmuşlardır.

...............................................

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Kur'ân-ı kerîmi okumaya devam ediniz. Çünkü Kur'ân-ı kerîm, kıyamet günü okuyucularına şefaatçı olarak gelecektir. Ay gibi parlak ve nûrlu Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerini okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sûre, kıyâmet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki alay kuş gibi gelecekler ve kendilerini okuyan kişileri harâretten, ateşten koruyacaklar, şefaat edeceklerdir.”

“Bekara sûresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir, onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır.

“Her şeyin bir zirvesi vardır; Kur'ân-ı kerîmin zirvesi de Bekara sûresidir. Bu sûrenin her âyeti ile seksen melek inmiştir.”

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki, içinde Bekara sûresi okunan evden şeytan kaçar.”

“Kim herhangi bir gecede Bekara sûresini okursa, o sayede kendisine Cennette tâc giydirilir.”

(Allahü teâlânın İsm-i a'zamı şu iki âyettir. Bekara sûresi 163. âyeti ile Âl-i İmrân sûresinin başıdır.)

“Her kim Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerini gündüzleri okursa akşama kadar münâfıklıktan berî olur. Her kim bu sûrelerin her ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münâfıklıktan beri olur.”

Hazret-i Ömer buyurdu ki:

“Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerini geceleri okuyan kimseye, bütün gece ibâdetle meşgul olmuş gibi sevab verilir.”

Abdullah ibni Mes'ûd, buyurdu ki:

“Evde, Bekara sûresinin başından beş âyet okunduğu gece, şeytan o eve giremez.”

Seyyid Alizâde buyurdu ki:

“Hatim indirirken, Felak, Nâs sûrelerini okuduktan sonra, hemen Fâtiha ve Bekara sûresinin başından beş âyet okumak çok sevâbdır.”

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !