Adiyat Suresinin Fazileti

OKUNUŞU:Vel'adiyati dabhan fel muriyati kadhan fel muğıyrati subhan fe eserne bihi nak'an fe vesadne bihi cem'a innel insane lirabbihi lekenud ve innehu ala zalike leşehiyd ve innehu lihubbil hayrı leşediyd efela yalemü iza busira mafil kuburi ve hussıle ma fissüduri inne rabbehüm bihim yevme izin le habiyr.

MANASI:Andolsun o harıl harıl(gaza yolunda) koşan atlara,o tırnakları ile çakarak ateş çıkaranlara,sabahleyin baskın yapanlara,derken orada ayakları ile toz koparanlara,kopardığı tozla bir topluluğun(düşmanının) ortasına girenlere(yani atlara)ki,muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür.Hiç şüphesiz Allah Teala buna hakkıyle şahiddir.Gerçek o,insan mal sevgisinden dolayı pek katıdır.Hala o,hakikati görüp bilmeyecek mi,kabirlerin içindekiler eşleyip çıkarıldığı zaman,göklerde ne varsa onlar da derlenip toparlandığı zaman hakikat,o gün Rableri onların her halinden elbette tamamiyle haberdardır.

Resulü Ekrem Efendimiz:

"İza zülzilet...Kur'an'ın yarısına muadildir.Vel adiyat.....Kur'an'ın yarısına denktir" buyurmuşlardır.

Kim bu sureyi yazar da üzerinde taşırsa Cenab-ı Hak o kimseyi korktuklarından emin kılar,rızkı da kendisine kolaylıkla verilir.

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !