ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ’NİN OKUDUĞU BİR SALAVAT-I ŞERİFE

 

Allahümme salli ala muhammedin seyyidinil kevneyni ves sekaleyni vel ferikayn* Ceddil haseni vel huseyn* Mahbubi rabbil meşrikayni vel mağribeyn* El maksudi vel matlubi bi kabi kavseyn* El mütecella bi tecelliyeynillezi kale lehül vahidül ehadü ya nura nuri ve ya sirra sirri ve ya hazaine marifeti* Efdeytü mülki aleyke ya muhammedü min ledünil arşi ila tahtil eradıyn* Küllühüm yatlubune rıdai ve ene atlubü rıdake sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala ali Muhammed* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn*


 


 


 


 

Fazileti:


 

Bu salavat-ı şerifenin ihtiva ettiği sır ve manalar çok yücedir.

Allah Teala buyuruyor:

-Ey Muhammed’im! Arş-ı A’la’dan yedi kat yerin altına kadar bütün mülkümü sana feda ettim.Onların hepsi benim rızamı istiyorlar.”

Böyle yüce bir Rabbani iltifata mahzar olan Peygamberim ümmeti olduğunu hiç unutma.

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !